Vinařství COVIDES

Vinařství Covides

Covides je vinařské družstvo ze slunečného Katalánska, kde vinaři, generace po generaci, obdělávali vinice

po celém Penedès. Toto vinařství má více než 2 000 hektarů malých pozemků rozmístěných ve více než

50 venkovských oblastech Penedès. Vzniklo na začátku šedesátých let. 

Farmáři obdělávají své vinice podle přísných kritérií udržitelnosti, aby zachovali rozmanitost zemědělského

ekosystému. Společnost Covides dodává vína i na španělský královský dvůr.